Zadzwoń: 58 686 33 11

List do Rodziców

Droga Mamo, Drogi Tato!

Twoje dziecko przez najbliższe kilka lat większość czasu spędzi w szkole. To jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy od szkoły jaką dla niego wybierzesz. To ważna decyzja. Chciałabym zachęcić Państwa aby przy podejmowaniu tej ważnej decyzji zapoznać się z ofertą Prywatnej Szkoły Podstawowej Happy Kids.

Prywatna Szkoła Podstawowa Happy Kids posiada uprawnienia szkoły publicznej. Tak jak wszystkie publiczne szkoły podstawowe realizuje program nauczania zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest wpisana w rejestrze szkół podstawowych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz podlega kontroli Kuratorium Oświaty. Obecnie zatrudnia 10 nauczycieli. Są to ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w nauczaniu.

Poza zajęciami w ramach podstawy programowej, zapewniamy codzienne zajęcia z języka angielskiego oraz ciekawe zajęcia świetlicowe (taneczne, robotykę, karate, klub młodego naukowca, plastyczne, szachy). Nasza świetlica czynna jest od 7.00 do 17.00. Postępy naszych uczniów i ich szkolne sukcesy można śledzić w Internecie na www.facebook.com.pl/SPhappykids/.

Obecnie przyjmujemy zapisy do zerówki oraz klas I-VIII. W każdej klasie uczyć się będzie 16 uczniów. Zachęcam do kontaktu z sekretariatem szkoły oraz zapraszam na rozmowę o szkole, możliwościach, szansach i obawach jakie mają Państwo w związku z tym nowym etapem w życiu Państwa dzieci.

Z wyrazami szacunku,

Anna Koseda

Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Happy Kids

 

.

Akademia Sukcesu Best Choice
to coś więcej niż nowoczesna szkoła angielskiego i hiszpańskiego.

Efektywna nauka to nasza pasja, dlatego stworzyliśmy miejsce, którego celem jest inspirowanie do rozwoju i odkrywanie potencjału naszych studentów.

Galeria