Zadzwoń: 58 686 33 11

Rekrutacja

Zasady przyjmowania uczniów do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Kościerzynie :

  1. Zasady przyjęcia uczniów do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Kościerzynie zastały ustalone zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16.06.2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych trybów szkół do innych.
  2. O przyjęcie do klasy I w 6-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat.
  3. O przyjęcie do klasy I o 4-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
  4. W każdym roku Szkoła informuje kandydatów o terminach rekrutacji poprzez wywieszenie informacji o rekrutacji w siedzibie szkoły, podanie informacji w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej szkoły.
  5. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły i są informowani o terminie przeprowadzenia przesłuchania sprawdzającego predyspozycje, słuch muzyczny i poczucie rytmu kandydata.
  6. O przyjęciu do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Kościerzynie decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie wyników przesłuchania.
  7. Uczniowie przyjęci do szkoły są informowani telefonicznie o przyjęciu do szkoły i zapraszani do podpisania umowy o naukę w Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Kościerzynie.
  8. Uczeń rozpoczyna naukę w Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Kościerzynie po podpisaniu umowy o naukę oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.

.

Akademia Sukcesu Best Choice
to coś więcej niż nowoczesna szkoła angielskiego i hiszpańskiego.

Efektywna nauka to nasza pasja, dlatego stworzyliśmy miejsce, którego celem jest inspirowanie do rozwoju i odkrywanie potencjału naszych studentów.

Galeria